Pliant Informativ cu privire la Venitul minim de incluziune – vizualizeaza

Raspunsul solicitarilor de clarificari depusevizualizeaza

Raspunsul solicitarilor de clarificari depuse vizualizeaza

Anunt Licitatie Publica in vederea vanzarii terenului in suprafata de 16.000,00 mpvizualizeaza / fisa de date / formular licitate / certificat de urbanism / HCL aprobare vanzare teren / documentatie de atribuire

 

  • Extrase Hotarari Expropriere pentru obiectivul ,,Modernizare prin asfaltare strazi in comuna Valea Lupului, judetul Iasi – vizualizeaza  

  • Tabele cu imobilele proprietate privata expropriate conform Deciziei de expropriere nr. 1/18.04.2023 aferente lucarii de utilitate publica si interes local: ”Modernizare prin asfaltare strazi in comuna Valea Lupului, Judetul Iasi”.vizualizeaza

–          Tabele cu imobilele proprietate privata expropriate conform Deciziei de expropriere nr. 1/18.04.2023 aferente lucarii de utilitate publica si interes local: ”Modernizare prin asfaltare strazi in comuna Valea Lupului, Judetul Iasi”.vizualizeaza

Hotararea nr.67 / 18.04.2023 privind trecerea in domeniul public al Comunei Valea Lupului, judetul Iasi, ca urmare a exproprierii, a terenurilor ce constituie coridorul de exproprier al lucrarii de utilitate publica si interes local ,,Modernizare prin asfaltare strazi fn comuna Valea Lupului, Judetul Iasi” si insusirea unor acte specifice – vizualizeaza

Hotararea nr.63 / 11.04.2023 privind modificarea si completarea listei imobilelor ce urneaza a fi expropriate prevazute in Anexa nr. 4 a HCL or. 30/21.02.2023 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica si interes local “Modernizare prin asfaltare strazi in Comuna Valea Lupului, Judetul Iasi” – vizualizeaza

Hotararea nr.30 / 21.02.2022 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica si interes local ,,Modernizare prin asfaltare strazi in comuna Valea Lupului, judetul Iasi,, – vizualizeaza vizualizeaza

Notificari cf. art.9 pct.3 ind.1 si pct.3 ind.2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, pentru persoanele fizice : Bobeico Ion, Bobeico Dina si Morariu Cristinel Constantin, Chiriac (Morariu) Ionela, pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare prin asfaltare strazi in comuna Valea Lupului, judetul Iasi,, vizualizeaza

Hotararea nr.26/14.02.2023 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilielor proprietate private situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica si interes local ,, Construire scoala in Comuna Valea Lupului, judetul Iasi , in cadrul Proiectului National ,, Scoli mai sigure , inclusive si sustenabile (SSIS),, vizualizeaza

Hotararea nr.170/29.09.2022 privind trecerea in domeniul public al Comunei Valea Lupului, ca urmare a exproprierii, a terenurilor ce constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica ,, Construire cresa mare in comuna Valea Lupului, judetul Iasi,, si insusirea unor acte specificevizualizeaza

Informații privind colectarea deșeurilor din sticlă de la gospodăriile de pe raza comunei Valea Lupului

Noutate! - Cerere de ridicare resturi vegetale - vizualizeaza

Anunt Campanie de Recrutare a potentialilor persoane care doresc sa devina asistenti maternali prin Proiectul TEAM-UP – Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilorvizualizeaza

OUG 115/2020 privind tichete electronice pentru masa calda – vizualizeaza / vizualizeaza

Ordin nr.288 privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Valea Lupului, judetul Iasi vizualieaza

Anunt important! 
Anunt de Licitatie  in vederea concesionarii terenului in suprafata de 366,00mp nr.cadastral 66467 – vizualizeaza    / Vizualizeaza 

Documentatia de atribuire si caiet de sarcini licitatie –  Format Doc      / Format pdf