Contact

Localitatea: Comuna Valea Lupului


Judet: Iasi


Tara: Romania


Cod postal: 707410


Telefon: Registratura: 0232/272.590

Resurse Umane/Stare civila  : 0748602363

Secretar: 0232 297919

Compartiment Taxe si Impozite: 0232 272591

Compartiment Contabilitate / Achizitii : 0232 277 758

Compartiment Asistenta Sociala : 0232 272 599

                                                                            Interior

 Registratura  : 101

Asistenta Sociala 102

Casierie  : 0232 279 815

Registru Agricol : 104

Taxe si Impozite : 106

Primar: 107

Contabilitate / Achizitii : 108

Juridic : 109

Urbanism : 111

Secretar : 112

Cadastru/ Patrimoniu : 113

Viceprimar  / Situatii de Urgenta : 114

Stare Civila / Resurse Umane : 115


Fax: 0232-277.758,0232.272.591


email: primaria_valealupului@yahoo.com

Program de Lucru : Luni – Vineri : 08.00 -16.00

Program cu Publicul  – Compartiment Registratura : Luni-Miercuri, Vineri : 8.30-16.30

Joi: 8.30 – 18.00