Hotarari Consiuliul Local

Hotarari Consiliul Local – anul 2020

 

 • Hotararea nr.28/20.02.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioarevizualizeaza
 • Hotararea nr.27/20.02.2020 privind aprobarea ordinii de zi si suplimentarea ordinii de zivizualizeaza
 • Hotararea nr.26/20.02.2020 privind aprobarea Traseului microbuzului scolarvizualizeaza
 • Hotararea nr.25/20.02.2020 privind raportul de activitate a asistentilor personali si plata indemnizatiei pentru persoanele cu handicap gravvizualizeaza
 • Hotararea nr.24/20.02.2020 privind modificarea si completarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice si non-casnicevizualizeaza
 • Hotararea nr.23/20.02.2020 privind respingerea cererii formulata de S.C. BOTTICELLI S.R.Lvizualizeaza
 • Hotararea nr.22/20.02.2020 privind aprobarea avizului de oportunitate referitor la initierea unui Plan urbanistic Zonalvizualizeaza
 • Hotararea nr.21/20.02.2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Valea Lupuluivizualizeaza
 • Hotararea nr.20/20.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizarevizualizeaza 
 • Hotararea nr.19/20.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009 prin Actul Aditional nr.34vizualizeaza 
 • Hotararea nr.18/20.02.2020 privind modalitatile de identificare a beneficiarilor de stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale ……..vizualizeaza 
 • Hotararea nr.17/20.02.2020 privind alocarea sumelor necesare, pentru anul 2020, perioada ianuarie 2020 – iunie 2020 si septembrie 2020 – decembrie 2020, a drepturilor de asistenta sociala pentru elevii cu cerinte educationale specialevizualizeaza 
 • Hotararea nr.16/20.02.2020 privind inregistrarea declaratiilor de salubritatevizualizeaza 
 • Hotararea nr.15/20.02.2020 privind aprobarea unui ajutor financiar unitatilor de cult de pe teritoriul comunei Valea Lupuluivizualizeaza
 • Hotararea nr.14/20.02.2020 privind aprobarea sustinerii financiara a Asociatiei Club Sportiv Valea Lupului-Iasivizualizeaza
 • Hotararea nr.13/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Lupului pentru anul 2020vizualizeaza
 • Hotararea nr.12/20.02.2020 privind aprobarea Programului anual al achizitiior publice pentru anul 2020 al Comunei Valea Lupului, judetul Iasivizualizeaza
 • Hotararea nr.11/20.02.2020 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local pentru anul 2020vizualizeaza
 • Hotararea nr.10/20.02.2020 privind suplimentarea numarului de posturi de asistenti personali de la 16 posturi la 20 posturi in cadrul UAT Comunei Valea Lupului, jud.Iasivizualizeaza
 • Hotararea nr.09/20.02.2020 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii in urma reorganizarii Compartimentului taxe si impozite locale/executari silite …..vizualizeaza
 • Hotararea nr.08/20.02.2020 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Valea Lupului pentru TRIM IV al anului 2019vizualizeaza
 • Hotararea nr.07/29.01.2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2020vizualizeaza
 • Hotararea nr.06/29.01.2020 privind suplimentarea numarul de posturi de asistenti persoanli de la 14 posturi la 16 posturi in cadrul UAT Valea Lupuluivizualizeaza
 • Hotararea nr.05/29.01.2020 privind aprobarea Organigramei si a Statutului de functiivizualizeaza
 • Hotararea nr.04/29.01.2020 privind aprobarea coeficientilor si salariilor de baza ale angajatilorvizualizeaza
 • Hotararea nr.03/29.01.2020 privind aprobarea Statutului Comuneivizualizeaza
 • Hotararea nr.02/29.01.2020 privind aprobarea ordinii de zivizualizeaza
 • Hotararea nr.01/29.01.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare vizualizeaza 

Hotarari Consiliul Local  – anul 2019

 

Hotarari Consiliul Local  – anul 2018

Hotarari Consiliul Local  – anul 2017