Hotarari Consiuliul Local

Hotarari Consiliul Local – anul 2020

 

 • Hotararea nr.72/30.06.2020 privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea planului tarifar Apavital S.A – vizualizeaza
 • Hotararea nr.71/30.06.2020 privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.37 la Contractului de delegare a nr.48/2009 ce cuprinde modificarea pretului pentru apa potabila produsa,transportata si distribuita a pretului pentru apa industriala, a tarifului pentru canalizare –vizualizeaza
 • Hotararea nr.70/30.06.2020 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Ababei Gheorghe – vizualizeaza
 • Hotararea nr.69/30.06.2020 privind prelungirea Scrisorii de Garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – vizualizeaza
 • Hotararea nr.68/30.06.2020 privind revocarea HCL nr.39 din 15.04.2020 – vizualizeaza
 • Hotararea nr.67/30.06.2020 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei – vizualizeaza
 • Hotararea nr.66/30.06.2020 privind rectificarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al UAT Valea Lupului – vizualizeaza
 • Hotararea nr.65/30.06.2020 privind insusirea rezultatului reevaluarii bunurilor din patrimoniul comunei Valea Lupului –vizualizeaza
 • Hotararea nr.64/30.06.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Valea Lupului –vizualizeaza
 • Hotararea nr.63/30.06.2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii prescolari pentru plata serviciilor oferite de bona – vizualizeaza
 • Hotararea nr.62/30.06.2020 privind Actualizarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 al comunei Valea Lupului – vizualizeaza
 • Hotararea nr.61/30.06.2020 privind Actualizarea Listei obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local pentru anul 2020 – vizualizeaza
 • Hotararea nr.60 privind emiterea acordului Consiliului Local al comunei Valea Lupului catre S.C. Delgaz Grid S.A necesar executarii lucrarii “Alimentare cu energie electrica locuinte insiruire, strada Mestecanis – vizualizeaza
 • Hotararea nr.59/30.06.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului – vizualizeaza 
 • Hotararea nr.58/30.06.2020 privind aprobarea investitiei aferente Comunei Valea Lupului si a participarii la cofinantarea Proiectului Regional de dezvoltare infrastructurii de apa si apa uzata 2014-2020 – vizualizeaza
 • Hotararea nr.57/30.06.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local Valea Lupului – vizualizeaza
 • Hotararea nr.56/30.06.2020 privind aprobarea ordinii de zi si a suplimentarii ordinii de zi – vizualizeaza
 • Hotararea nr.43/15.04.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioarevizualizeaza
 • Hotararea nr.42/15.04.2020 privind aprobarea ordinii de zi si suplimentarea ordinii de zivizualizeaza
 • Hotararea nr.41/15.04.2020 privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea trecerii de cheltuieli a prejudiciului si a beneficiului nerealizat cauzate bugetului local de catre defunctul Popa Dumitruvizualizeaza
 • Hotararea nr.40/15.04.2020 privind emiterea acordului de principiu al Consiliului Local al Comunei Valea Lupului, catre S.C Delgaz Grid S.A, necesar investitieivizualizeaza
 • Hotararea nr.39/15.04.2020 privind aprobarea trecerii pe cheltuieli a prejudiciului si a beneficiului nerealizat ca urmare a incheierii unui contract cu SC Dangar Construct SRLvizualizeaza
 • Hotararea nr.38/15.04.2020 referitoare la actualizarea/modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizarevizualizeaza
 • Hotararea nr.37/15.04.2020 privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Valea Lupului, judetul Iasivizualizeaza
 • Hotararea nr.36/15.04.2020 privind alegerea presedintului de sedintavizualizeaza
 • Hotararea nr.35/30.03.2020 privind organizarea retelei scolare pe raza comunei Valea Lupului in anul scolar 2020 – 2021vizualizeaza
 • Hotararea nr.34/30.03.2020 privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Valea Lupuluivizualizeaza
 • Hotararea nr.33/30.03.2020 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cordun Constantin Cristianvizualizeaza
 • Hotararea nr.32/31.03.2020 privind modificarea componentei Comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarati alesi la scrutinului din data de 05 iunie 2016vizualizeaza
 • Hotararea nr.31/30.03.2020 prin care se ia act de demisia consilierului local Zara Ciocirlea Briscan si vacantarea mandatului de consilier localvizualizeaza
 • Hotararea nr.30/30.03.2020 privind aprobarea ordinii de zivizualizeaza
 • Hotararea nr.29/30.03.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioarevizualizeaza
 • Hotararea nr.28/20.02.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioarevizualizeaza
 • Hotararea nr.27/20.02.2020 privind aprobarea ordinii de zi si suplimentarea ordinii de zivizualizeaza
 • Hotararea nr.26/20.02.2020 privind aprobarea Traseului microbuzului scolarvizualizeaza
 • Hotararea nr.25/20.02.2020 privind raportul de activitate a asistentilor personali si plata indemnizatiei pentru persoanele cu handicap gravvizualizeaza
 • Hotararea nr.24/20.02.2020 privind modificarea si completarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice si non-casnicevizualizeaza
 • Hotararea nr.23/20.02.2020 privind respingerea cererii formulata de S.C. BOTTICELLI S.R.Lvizualizeaza
 • Hotararea nr.22/20.02.2020 privind aprobarea avizului de oportunitate referitor la initierea unui Plan urbanistic Zonalvizualizeaza
 • Hotararea nr.21/20.02.2020 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Valea Lupuluivizualizeaza
 • Hotararea nr.20/20.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizarevizualizeaza 
 • Hotararea nr.19/20.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009 prin Actul Aditional nr.34vizualizeaza 
 • Hotararea nr.18/20.02.2020 privind modalitatile de identificare a beneficiarilor de stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale ……..vizualizeaza 
 • Hotararea nr.17/20.02.2020 privind alocarea sumelor necesare, pentru anul 2020, perioada ianuarie 2020 – iunie 2020 si septembrie 2020 – decembrie 2020, a drepturilor de asistenta sociala pentru elevii cu cerinte educationale specialevizualizeaza 
 • Hotararea nr.16/20.02.2020 privind inregistrarea declaratiilor de salubritatevizualizeaza 
 • Hotararea nr.15/20.02.2020 privind aprobarea unui ajutor financiar unitatilor de cult de pe teritoriul comunei Valea Lupuluivizualizeaza
 • Hotararea nr.14/20.02.2020 privind aprobarea sustinerii financiara a Asociatiei Club Sportiv Valea Lupului-Iasivizualizeaza
 • Hotararea nr.13/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Lupului pentru anul 2020vizualizeaza
 • Hotararea nr.12/20.02.2020 privind aprobarea Programului anual al achizitiior publice pentru anul 2020 al Comunei Valea Lupului, judetul Iasivizualizeaza
 • Hotararea nr.11/20.02.2020 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local pentru anul 2020vizualizeaza
 • Hotararea nr.10/20.02.2020 privind suplimentarea numarului de posturi de asistenti personali de la 16 posturi la 20 posturi in cadrul UAT Comunei Valea Lupului, jud.Iasivizualizeaza
 • Hotararea nr.09/20.02.2020 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii in urma reorganizarii Compartimentului taxe si impozite locale/executari silite …..vizualizeaza
 • Hotararea nr.08/20.02.2020 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Valea Lupului pentru TRIM IV al anului 2019vizualizeaza
 • Hotararea nr.07/29.01.2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2020vizualizeaza
 • Hotararea nr.06/29.01.2020 privind suplimentarea numarul de posturi de asistenti persoanli de la 14 posturi la 16 posturi in cadrul UAT Valea Lupuluivizualizeaza
 • Hotararea nr.05/29.01.2020 privind aprobarea Organigramei si a Statutului de functiivizualizeaza
 • Hotararea nr.04/29.01.2020 privind aprobarea coeficientilor si salariilor de baza ale angajatilorvizualizeaza
 • Hotararea nr.03/29.01.2020 privind aprobarea Statutului Comuneivizualizeaza
 • Hotararea nr.02/29.01.2020 privind aprobarea ordinii de zivizualizeaza
 • Hotararea nr.01/29.01.2020 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare vizualizeaza 

Hotarari Consiliul Local  – anul 2019

 

Hotarari Consiliul Local  – anul 2018

Hotarari Consiliul Local  – anul 2017