LEGISLAȚIE

 1. Legea nr.544/2001, republicată privind liberul acces la informaţiile de interes public
 2. H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 ​3. ​H.G. nr. 478/2016 ​pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public