Procese verbale sedinta

Proces verbal sedinta Consiliul Local Valea Lupului 31.01.2017