Comuna Valea Lupului este pozitionata in nord – estul tarii, in imediata apropiere a municipiului lasi, a granitei de est a Uniunii Europene cu Republica Moldova.

Administrativ, comuna apartine judetului Iasi.  Pozitia strategica in cadrul judetului, potentialul local si apropierea de municipiul lasi, au determinat includerea comunei Valea Lupului in cadrul parteneriatului pentru dezvoltare  – Zona Metrolitana lasi – asociere pe baza de parteneriat voluntar intre Consiliul Local lasi, Consiliul Judetean Iasi si inca 12 comune: Aroneanu, Birnova, Ciurea, Letcani, Holboca, Miroslava, Popricani, Rediu, Schitu Duca, Tomesti, Victoria, Ungheni.

Distanta fata de resedinta judetului, municipiul lasi, este de 6 km iar fata de capitala Romaniei, Bucuresti este de 410 km.

Din punct de vedere al reliefului, zona Valea Lupului face parte din Campia Moldovei, teritoriul comunei situandu-se in vecinatatea zonei de contact cu Podisul Central Moldovenesc. Zona se caracterizeaza printr-un relief colinar, deluros, brazdat de vai inguste cu profil in forma de V cu pante domoale – Valea Prisecii – intre care se gasesc platouri largi – Platoul Beldiman.

Dealurile  – Dealul Tautesti – au inaltimi mijlocii (125-200 m), spinarile sunt mult aplatizate, cu versanti limitrofi, cu pante neuniforme si structura geologica determinand frecvente fenomene de alunecari de teren de forme si dimensiuni diferite, fenomene ce confera aspectul de microrelief accidentat.

Vaile  prezinta, in special dupa perioade lungi de precipitatii, un exces de umiditate, exces mentinut de scurgeri intermitente de ape pe versanti datorate precipitatiilor.

Reteaua hidrografica este reprezentata de catre paraul Tatesti si afluientul acestuia ce curge din Valea Prisecii, cursurile acestora intalnindu-se pe teritoriul comunei.

In partea de sud a satului se intinde sesul Bahluiului strabatut de raul cu acelasi nume.

Dezvoltarea comunei s-a facut in principal de-a lungul principalei axe de transport – drumul european E583 si spre legaturile cu comuna Rediu.

Situatia suprafetelor de teren din comuna Valea Lupului se prezinta astfel:

      TOTAL TEREN           1063,61 HA

      Intravilan                   377,38 HA

      Extravilan                   686,23 HA

Infrastructura rutiera din comuna cuprinde 27 km de drum de diverse categorii:

– modernizate 1 km

– cu impietruiri 22 km

– pamant 4km

Comuna Valea Lupului face parte din “Asociatia Serviciilor de Apa Canal a judetului lasi”, asociatie constituita cu scopul asigurarii unei gestionari eficiente a resurselor de apa si cresterii calitatilor serviciilor de apa si canalizare prin dezvoltarea si extinderea unitara a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor rurale din judetul lasi.

Serviciul de alimentare si distributie a apei este asigurat de catre operatorul S.C. APA VITAL S.A. lasi.

Alimentarea cu apa a comunei Valea Lupului se face din sistemul de alimentare cu apa al municipiului  lasi, din sursa de apa Timisesti.

Activitatea de furnizare si distributie a gazelor naturale in comuna este asigurata de catre societatea E.ON GAZ ROMANIA. Un procent de 80% din populatia comunei are acces Ia reteaua de alimentare cu gaze naturale, aceasta deservind un numar de 1400 consumatori casnici si un numar de 4 mici consumatori.

Facilitarea accesului pe piata si la informatie este esentiala pentru dezvoltarea unei comunitati. Din acest motiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii este la fel de necesara ca si dezvoltarea infrastructurii de baza. Accesibilitatea  populatiei si agentilor economici din comuna Valea Lupului la serviciile de comunicatii este foarte buna, fiind disponibile serviciile tuturor operatorilor nationali de telefonie fixa si mobila. De asemenea, comuna are acces si la serviciile de transfer de date si internet, gradul de acoperire al comunei fiind in continua crestere prin dezvoltarea infrastructurii specifice si a portofoliului de servicii furnizate.