Transparență Decizională

Anunt privind lista tuturor functiilordin aparatul administrativ al primarului comunei Valea Lupuluivizualizeaza

Anunt privind initierea demersurilor de actualizare PUG si prelungire PUG si RLUvizualizeaza/ vizualizeaz/vizualizeaza

Anunt privind proiectul de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021vizualizeaza       

Anunt proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020vizualizeaza

Lista tuturor functiilor din aparatul administrativ al Primarului Comunei Valea Lupului- vizualizeaza /vizualizeaza


  • Anunt proiect de Hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre UAT Comuna Valea Lupului si domnii Balinisteanu Ovidiu-Gheorghe si Balinisteanu Elenavizualizeaza
  • Expunere de motive a proiectului de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Comuna Valea Lupului si domnii Balinisteanu Ovidiu-Gheorghe si Balinisteanu Elenavizualizeaza
  • Proiect Hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre UAT Comuna Valea Lupului si domnii Balinisteanu Ovidiu-Gheorghe si Balinisteanu Elenavizualizeaza
  • Referat proiect hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre UAT Comuna Valea Lupului si domnii Balinisteanu Ovidiu-Gheorghe si Balinisteanu Elenavizualizeaza
  • Anexele 1,2,3,4

Anunt pentru informarea si consultarea populatiei – PUZ pentru construire ansamblu rezidential, spatii comerciale si locuinte colective (blocuri) cu regim de inaltime S+P+6E vizualizeaza 

   – Proiect –


Anunt Proiect Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019 

 Anunt Proiect Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri de buna gospodarire a comunei Valea Lupului

Anunt

Anunt


   

                                Anunt


                            Anunt

 1.   Proiect HCL aprobare regulament Legea 15 din 2003 – Atribuire teren gratuit tinerilor

2.   Proiect HCL aprobare regulament Concesionare domeniu privat