Anunt – Transparenta Hotarare Taxe si Impozite – vizualizeaza

Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2024 – vizualizeaza

Anunt privind Proiectul de Hotarare cu privire aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul ariei delegarii, pentru perioada 2023-2028 – anunt / proiect / strategie part 1 / part 2 / part 3

Notificari cf. art.9 pct.3 ind.1 si pct.3 ind.2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, pentru persoanele fizice : Bobeico Ion, Bobeico Dina si Morariu Cristinel Constantin, Chiriac (Morariu) Ionela, pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare prin asfaltare strazi in comuna Valea Lupului, judetul Iasi,, adresa 1 / adresa 2 / adresa 3 / adresa 4 / adresa 5 / adresa 6

Hotararea nr.26/14.02.2023 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilielor proprietate private situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica si interes local ,, Construire scoala in Comuna Valea Lupului, judetul Iasi , in cadrul Proiectului National ,, Scoli mai sigure , inclusive si sustenabile (SSIS),, vizualizeaza

Hotararea nr.170/29.09.2022 privind trecerea in domeniul public al Comunei Valea Lupului, ca urmare a exproprierii, a terenurilor ce constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica ,, Construire cresa mare in comuna Valea Lupului, judetul Iasi,, si insusirea unor acte specificevizualizeaza

Anunt privind Proiect de Hotarare privind actualizarea pretului pentru apa industriala pentru intreaga arie de operare a APAVITAL S.A. – vizualizeaza

Anunt privind Proiect de Hotarare privind delegarea serviciului de transport public catre Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A si atribuirea directa a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local – vizualizeaza

Extras Hotararea nr. 1 de stabilire a despagubirilor din data de  31 octombrie 2022  - Coridorul de expropriere pentru lucrarea Construire cresa mare in comuna Valea Lupului, judetul Iasi

Amplasamentul terenurilor expropriate pentru lucrarea Construire cresa mare in comuna Valea Lupului, judetul Iasi si Oferta de despagubire cf. art.11 pct.3 din Legea 255/2010, proprietar expropriat Theodorescu Radu Cristian
Lista imobilelor expropriate care face parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes local ,,Construire cresa mare in comuna Valea Lupului, judetul Iasi,, receptionat de ANCPI-OCPI sub nr.6107/16.09.2022 precum si sumele individuale aferente despagubirilor


Anunt privind Proiectul de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2023Anunt privind Proiectul de Hotarare cu privire la actualizarea Statutului Comunei Valea Lupului, judetul Iasi

Lista tuturor functiilor din aparatul administrativ al primarului Comunei Valea Lupului, judetul Iasi, la 30.09.2022

Anunt privind Proiectul de Hotarare nr.86 / 17.05.2022cu privire la indreptarea erorii si completarea Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aprobat prin H.C.L. nr.22 / 2010

Anunt privind Proiect de Hotarare privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U), aprobat prin H.C.L nr. 22/2010

Anunt privind lista tuturor functiilor din aparatul adinistrativ al Primarului Comunei Valea Lupului, judetul Iasi la 31.03.2022

Anunt privind Proiect de hotarare privind sistematizarea circulatiei rutiere si reglementarea semnalizarii rutiere pe raza comunei Valea Lupului - vizualizeaza  / Proiect de Hotarare  / Documentatie sistematizare 
Anunt privind Proiectul de hotarare privind actualizarea Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.), partea scrisa, document tehnic parte din Planul Urbanistic General numarul 102/2009 - Capitolul iMPREJMUIRI - vizualizeaza

Anunt privind Proiectul de ..Hotarare privind derogarea de la prevederile Regulamentului local de Urbanism aprobat prin HCL nr.22/1010,,

Bugetul General al Comunei Valea Lupului - Propuneri 2022 - vizualizeaza

Anunt privind   Proiectul de Hotarare cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2021-2027 a Comunei Valea Lupului, judetul Iasi 

Anunt privind lista tuturor functiilor din aparatul adinistrativ al Primarului Comunei Valea Lupului, judetul Iasi la 30.09.2021


Anunt privind Proiectul de Hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiste permanente aflate pe teritoriul Comunei Valea Lupului  / Anunt Afisare / Proiect de Hotarare / Referat Aprobare / Raport  Specialitate / Amenajament Pastoral / Anexa 1 Studiu / Anexa 2 Studiu / Anexa 3 Buletin Analiza  / Anexa 4 Situatia Sintetica / Anexa 5 Varianta Fertilizare / Studiu OSPA


Anunt privind Proiectul de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2022

Anunt Proiect de Hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022 cu rata inflatiei de 2,6%

Anunt Proiect de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2021 

Anunt privind Proiect de Hotarare privind modificarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare si atribuire in baza Legii 15/2003, precum si a Criteriilor suplimentare de selectie a solicitantilor de terenuri pentru construire de locuinte in baza Legii nr.15/2003 aprobate prin HCL 65/2017  si modificate prin HCL 9/2018 si HCL nr.129/2019

Proiect de Hotarare privind derogarea de la Prevederile Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin HCL nr.22/2010

Proiect de Hotarare privind instituirea regulamentului privind respectarea conditiilor de protejare a mediului inconjurator in timpul executarii lucrarilor de constructii pe raza comunei Valea Lupului

Consultare Publica in vederea finalizarii Planului de actiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum national care traverseaza localitatea 

Proiect de Hotarare privind Aprobarea Regulamentului de colectare a resturilor vegetale si a deseurilor din sticla si instituirea taxei speciale de colectare a resturilor vegetale in comuna Valea Lupului, judetul Iasi 

Proiect Hotarare privind Revizuire si consolidare contract delegare a gestiunii serviciilor publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare 48/2009  

Anunt privind lista tuturor functiilor din aparatul administrativ al primarului comunei Valea Lupuluivizualizeaza

Anunt privind lista tuturor functiilor din aparatul administrativ al primarului comunei Valea Lupuluivizualizeaza

Anunt privind initierea demersurilor de actualizare PUG si prelungire PUG si RLUvizualizeaza/ vizualizeaz/vizualizeaza

Anunt privind proiectul de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021vizualizeaza       

Anunt proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020vizualizeaza

Lista tuturor functiilor din aparatul administrativ al Primarului Comunei Valea Lupului- vizualizeaza /vizualizeaza


  • Anunt proiect de Hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre UAT Comuna Valea Lupului si domnii Balinisteanu Ovidiu-Gheorghe si Balinisteanu Elenavizualizeaza
  • Expunere de motive a proiectului de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Comuna Valea Lupului si domnii Balinisteanu Ovidiu-Gheorghe si Balinisteanu Elenavizualizeaza
  • Proiect Hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre UAT Comuna Valea Lupului si domnii Balinisteanu Ovidiu-Gheorghe si Balinisteanu Elenavizualizeaza
  • Referat proiect hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre UAT Comuna Valea Lupului si domnii Balinisteanu Ovidiu-Gheorghe si Balinisteanu Elenavizualizeaza
  • Anexele 1,2,3,4

Anunt pentru informarea si consultarea populatiei – PUZ pentru construire ansamblu rezidential, spatii comerciale si locuinte colective (blocuri) cu regim de inaltime S+P+6E vizualizeaza 

   – Proiect –


Anunt Proiect Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019 

 Anunt Proiect Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri de buna gospodarire a comunei Valea Lupului

Anunt

Anunt


   

                                Anunt


                            Anunt

 1.   Proiect HCL aprobare regulament Legea 15 din 2003 – Atribuire teren gratuit tinerilor

2.   Proiect HCL aprobare regulament Concesionare domeniu privat