Anunț Licitație Publică

Anunț licitație concesiune – vizualizeaza

Caiet de sarcini concesiune / format word

Caiet de sarcini concesiune / format pdf

Contract Concesiune / format word

Contract Concesiune / format pdf

Documentație de atribuire pentru licitație / format word

Documentație de atribuire pentru licitație / format pdf

Formulare conceciune / format word

Formulare concesiune / format pdf

Plan de Amplasament teren / format pdf