Achizitii publice

Anunt – Procedura simplificata privind Executie lucrari aferente proiectului ,, Construire Scoala Gimnaziala Clasele V-VIII in Sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului, judetul Iasi

Anunt – Procedura simplificata : Executia lucrarilor de constructie gradinita in localitatea Valea Lupului in cadrul proiectului “Construire si dotare gradinita cu program prelungit in comuna Valea Lupului, judetul Iasi – vizualizeaza

        Anunt achizitie directa “Executia lucrarilor de constructie pentru obiectivul de investitie “Amenajare 4 statii de autobuz in com.Valea Lupului, jud.Iasi – Documentatia de atribuire  —> vizualizeaza

        Anunt achizitie directa “Executia lucrarilor de constructie pentru obiectivul de investitie “Amenajare 4 statii de autobuz in com.Valea Lupului, jud.Iasi – Documentatia de atribuire  —> partea Ipartea IIpartea IIIpartea Iv                  

       Anunt achizitie directa- „Executia lucrarilor de constructie pentru obiectivul de investitie „Amenajare 4 (patru) statii de autobuz in com. Valea Lupului, jud. Ias – vizualizeaza

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Parti scrise

02_PD_Arh

03_PD_Rezistenta

04_PD_Inst Electrice

05_PD_Inst sanitare

06_PD_Inst termice

07_Doc economica

______________________________________________________________________________