Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Persoane fizice și persoane juridice

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Municipiului Timișoara în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Vă rugăm înscrieți-vă în Registru până la data de 30 octombrie 2022.

Pentru orice întrebări ne puteți scrie la primaria_valealupului@yahoo.com

Bine ati venit la completarea chestionarului privind REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE PENTRU COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE

 

Name
Email
1. Tip inscriere

2.Numele si Prenumele dvs / Denumirea entitatii juridice

3. CNP / C.U.I

4. Adresa completa

5. Telefon

6. Adresa de email

7. Activitatea principala conform Cod CAEN ( optional )

8. Descrierea activitatii societatii

9. Aveti autorizatie de mediu ?

10. Numărul și Data Autorizației de Mediu (dacă există) (opțional)

11.Sistemul individual de care beneficiați *

12. Sursa de alimentare cu apă de care beneficiați *

13. Descrieți sistemul de evacuare a apelor uzate menajere de care beneficiați. *

14. Descrieți modul în care se realizează epurarea apelor uzate:. *

15. Descrieți modul în care se monitorizați descărcarea apelor uzate. *