Anunt Proiect de Hotarare privind revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 – vizualizeaza

Proiect de Hotarare privind revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 – vizualizeaza

Raport de Specialitate privind revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 – vizualizeaza

Referat de Aprobare – privind revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 – vizualizeaza

Adresa Arsacis- vizualizeaza

Act Aditional nr. 41 – vizualizeaza

Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare – vizualizeaza

Nota de fundamentare privind revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 – vizualizeaza

Adresa APAVITAL – vizualizeaza