BULETINUL INFORMATIV ANUAL

LEGEA 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES

LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de funcționare și programul de audiențe: organigrama institutieiregulamentul de organizare şi funcţionareregulamentul de ordine interioară​programul de funcţionareprogramul de lucru cu publiculprogramul de audienţe.

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare: buget:  20172016,  2015 ; bilanţ contabil la data de: 30.09.201731.12.2016,30.09.2015,  31.12.2014

f) programele și strategiile proprii;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

 

Responsabil Legea 52/2003:

Pantiru Elena

Tel:  0232/   272 590

Fax: 0232 / 277 758

e-mail: primaria_valealupului@yahoo.com

Site: Primaria Comuna Valea Lupului

 

Data actualizării: 16.01.2018